Tarief - Ebbers Breedteadvies

Ga naar de inhoud

Tarief

Het uurtarief van Ebbers Breedteadvies hangt sterk samen met de zwaarte en omvang van de opdracht. Bij langduriger contracten is een lager tarief  van toepassing. De opdrachtgever is in de meeste gevallen 21% BTW verschuldigd en een vergoeding voor de reiskosten.

Bij het aanvragen van een offerte zullen eerst in goed overleg met de opdrachtgever de behoeften in kaart worden gebracht, waarna een heldere offerte wordt uitgebracht.
Ebbers Breedteadvies
Kortendijk 121-123
4201 KS Gorinchem
tel. 0183-303035 / 06-51922202
info@ebbersbreedteadvies.nl
Terug naar de inhoud