Recente opdrachten - Ebbers Breedteadvies

Ga naar de inhoud

Recente opdrachten

C.V.
Van een aantal opdrachten is uitgebreidere te raadplegen. Click op de link bij de betreffende opdracht.

 • 10-5-2017 tot heden Beleidsadviseur Sociale Dienst Oost Achterhoek te Groenlo15-4-2017 tot 10-5-2017 In afwachting van start nieuwe opdracht
 • 1-1-2016 tot 15-4-2017 Strategisch beleidsmedewerker Werk   & Inkomen Hoeksche Waard (WIHW, is fusieorganisatie voormalige RSD en WHW-bedrijven)
 • 1-3-2015 tot 1-1-2016 Regionale Sociale Dienst in   Zuid-Holland Beleidsmedewerker en betrokken bij voorbereiding fusietraject met Wsw-bedrijf
 • 1-12-2014 tot 1-3-2015 Overijsselse gemeente van 35.200 inwoners (24 uur per week)
 • 14-11-2014 tot 1-5-2015 Noord-Hollandse gemeente van   39.100 inwoners in de IJmond-regio (8 uur per week)
 • 12-02-2014 tot 1-3-2015 Beleidsmedewerker Noord-Hollandse gemeente van 34.400 inwoners, Kennemerland-Noord ( ongeveer 16 uur p wk)
 • 28-11-2011 tot 1-5-2015 Projectleiding van Leerwerktrajecten in opdracht van Syndion,  instelling voor dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een handicap (beperkt aantal uren)
 • 1-5-2011 tot 1-1-2015 (vaste dienst) Strategisch/tactisch  Beleidmedewerker Samenleving gemeente Scherpenzeel 3 dgn p/wk
 • 27-12-2012 tot 1-9-2012 Beleidsmedewerker Regionale sociale dienst in het oosten van het land
 • 10-11-2010 tot 10-05-2011 Beleidmedewerker Vraagwijzer gemeente Scherpenzeel (detavast-constructie 32 u p/wk)
 • 1-1-2010 tot 15-07-2010 Beleidsadviseur re-integratie in gemeente Haarlemmermeer,
 • 1-11-2009 tot 1-1-2010 Wetgevings- en  beleidsoriëntatie Wajong en productontwikkeling,
 • 25-8-2008 tot 1-11-2009, 32 uur per week Beleidsadviseur afdeling Werk gemeente Schiedam.
 • 1-2-2009 tot 1-6-2009 Beleidsadviseur Wmo afdeling Beleid en Projecten bij Zuid-Hollandse gemeente van 26.000 inwoners (ziektevervanging) 12 uur per week.
 • 1-1-2008 tot 1-9-2008 Projectleider Wmo Gelderse gemeente van 15.000 inwoners (2 dagen per week).
 • 1-10-2007 tot 1-8-2008 Projectleider Wmo a.i. gemeente Gorinchem  (3 dagen per week).
 • 15-01-2007 tot 15-08-2007 Projectleider Wmo Zuid-Hollandse gemeente met 21.600 inwoners.
 • 20-9-2006 tot 01-10-2007. Projectleider project voor preventieve   armoedebestrijding in een wijk van een Brabantse gemeente met 85.825 inwoners.
 • 1-6-2005 tot 1-1-2007 Projectleider Wmo in Brabantse gemeente van 43.600 inwoners.
 • 12-9-2005 tot 1-4-2006 Beleidsmedewerker   Wmo in Zuid-Hollandse gemeente van 13.000 inwoners.
 • 2002-2003 Interim afdelingshoofd sociale zaken, Oost-Brabantse gemeente 18.000 inwoners
 • 2000-2001 Bestuursmanager/algemeen directeur openbaar primair onderwijs (14 scholen, > 2000 leerlingen) in Drenthe
 • 1999-2000 Teamleider (25fte) sociale dienst Gelderse gemeente 141.000 inwoners en voorzitter fusiewerkgroep
 • Project werving & selectie van oudkomers t.b.v. een te starten project in de gemeente Gouda
 • Betrokken bij   uitvoeringsvraagstukken Wet kinderopvang in relatie tot   reïntegratieactiviteiten o.a. Work First in Gouda.
 • 20-9-2006 tot 01-10-2007 Projectleider project voor preventieve armoedebestrijding in een wijk van een Brabantse gemeente met 85.825 inwoners. Projectfasen waren: schrijven plan van aanpak, opzet projectorganisatie, uitvoering project en evaluatie. Inhoud: binnen de wijk Helmond Noord een netwerk ontwikkelt als vindplaats van mensen in armoede, een tweetal projectmedewerkers bezochten inwoners die aangemeld waren en deden een inventarisatie van de financiële situatie en signaleerden eventueel knelpunten op omliggende leefgebieden. Met laptop en mobiele printer namen zij eventueel aanvragen bijzondere bijstand in, hielpen met invullen van diverse formulieren etc..
 • 12-9-2005 tot 1-4-2006 Beleidsmedewerker Wmo in Zuid-Hollandse gemeente van 13.000 inwoners
 • 1-6-2005 tot 1-1-2007 Projectleider Wmo in Brabantse gemeente van 43.600 inwoners
 • 1-12-2004 tot 1-6-2005 Senior reïntegratiespecialist, team coach, casemanager, consulent inburgering nieuw- en  oudkomers en betrokken bij Pilot nieuwe Wet inburgering gemeente Gouda en adviseur afdelingshoofd.
 • 1-4-2003 tot 1-1-2005 Projectleider bestuurlijke verzelfstandiging en schaalvergroting openbaar primair onderwijs Brabantse gemeente
 • Ontwikkeling product informatie en advies op de gebieden wonen, welzijn, zorg en financiën tegen de achtergrond van de modernisering AWBZ, de komst van de WMO en de noodzaak om de effectiviteit en integraliteit van bestaande voorzieningen te verbeteren d.m.v. vraagsturing
 • 2005 Een presentatie verzorgd onder de titel:’WMO, een aardverschuiving?’ voor een lokale politieke partij in Leerdam,
 • Betrokken bij uitvoeringsvraagstukken Wet kinderopvang in relatie tot reïntegratieactiviteiten o.a. Work First in Gouda.
 • Project werving & selectie van oudkomers t.b.v. een te starten project in de gemeente Gouda
 • Ontwikkelen product ziekteverzuim-management, reïntegratie en WAO-trajectbegeleiding
 • Beleidsmedewerker sociale zaken, diverse gemeenten (vooral rond invoering WWB)
 • Freelance werkzaam onder de naam   Ebbers Breedteadvies (v.a. 1-2-2003)
                                                                                             
                                                         

Ebbers Breedteadvies
Kortendijk 121-123
4201 KS Gorinchem
tel. 0183-303035 / 06-51922202
info@ebbersbreedteadvies.nl
Terug naar de inhoud