Projectmanagement - Ebbers Breedteadvies

Ga naar de inhoud

Projectmanagement

Productgebieden
Binnen mijn opdrachten heb ik tot heden vaak de rol van projectleider vervuld in allerlei vormen. Het invoeren van een nieuwe wet, een inkooptraject, een ………k heb diverse trainingen gevolgd op het gebied van projectmatig werken. Het theoretische kader in combinatie met jarenlange praktijkervaring heeft een heldere en logische aanpak opgeleverd die inmiddels voldoende in de praktijk is getoetst. Het inzetten van gezond verstand is daarbij een belangrijke factor.
 
 

Mijn aanpak
Projectmanagement bij organisaties vindt vaak plaats bij de invoering van nieuwe wetgeving, de opzet voor de uitvoering van vernieuwende ideeën of noodzakelijke veranderingen. Kortom projectmanagement is nooit saai en altijd uitdagend.

Mijn aanpak zit globaal als volgt in elkaar:
 1. Effectief startnivea
  Vraagbepaling met opdrachtgever (wat is de aanleiding en wat moet er gebeuren)
 2. Onderzoeksfase
  Onderzoeken en verzamelen van alle relevante gegevens voor een helder zicht op de vraagstelling en de te realiseren doelen
 3. Definitiefase
  Omschrijving beoogd projectresultaat (randvoorwaarden, functionele eisen, operationele eisen, interne en organisatorische condities)
 4. Ontwerpfase
  Keuze voor vormen van oplossingen of uitvoering
 5. Voorbereidingsfase
  Alles wat nodig is om de realisatie mogelijk te maken, aan het eind van deze fase zijn alle hulpmiddelen, voorschriften e.d. gereed voor de uitvoering
 6. Realisatiefase
  Het maken, in- of uitvoeren van het beoogde projectresultaat
 7. Nazorgfase
  In standhouden van projectresultaat (veelal taak voor het reguliere management)

Bovenstaande methodiek hanteer ik op een dynamische manier. Ik heb geleerd dat gezond verstand van de projectmanager vraagt tijdig terug te schakelen in de fasering. Soms is opnieuw onderzoek nodig, moeten doelen geherformuleerd worden omdat bijvoorbeeld de ondernemingsraad niet akkoord gaat en dergelijke. Realisatie van het beoogde einddoel met kwaliteit staat voorop en niet de techniek. Resultaatgerichtheid, het onderhouden van goede relaties en werken aan draagvlak  zijn kenmerkend voor mijn aanpak. Uw tevredenheid is de mijne.
                 
Ebbers Breedteadvies
Kortendijk 121-123
4201 KS Gorinchem
tel. 0183-303035 / 06-51922202
info@ebbersbreedteadvies.nl
Terug naar de inhoud