Links - Ebbers Breedteadvies

Ga naar de inhoud

Links

Algemeen
Deze pagina bevat een aantal interessante links naar organisaties*).

Zorg en Welzijn
 • Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Nederland (CG-Raad)
 • College voor zorgverzekeringen (CVZ)
 • Antwoordteam; de website van Koplopers in de Zorg
 • Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW)
 • Ministerie van Volksgezondheids, Welzijn en Sport (VWS)
 • Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
 • Vereniging MEE (Vereniging voor ondersteuning bij leven met een beperking)
 • Invoering WMO (een website waarin VWS en de VNG u informeren over de invoering van de WMO)
 • Per Saldo (een website met informatie over het Personeelsgebonden Budget (PBG))
 • Wonen met Zorg en Welzijn
 • Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid

Onderwijs
 • Besturenraad, de organisatie van het Christelijk onderwijs
 • CFI (uitvoeringsorgaan van het Ministerie van OCW)
 • Schoolleider Kennisnet
 • Landelijk Centrum Lokaal Onderwijsbeleid
 • Vervangingsfonds Participafiefonds
 • Platform Weer samen naar school
 • Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt
 • Vereniging voor Openbaar onderwijs
 • VOS/ABB; vereniging voor bestuur en management in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
 • Overzicht basisscholen in Nederland

Sociale Zaken
 • Stichting Adviesgroep Bijstandsgerechtigden
 • Startpagina Bijstand
 • StimulanSZ; kennis, kwaliteit en service in de lokale sociale zekerheid
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Divosa; landelijke vereniging van leidinggevenden bij Nederlandse overheidsorganisaties op het terrein van werk, inkomen en zorg
 • Gemeente Nu; nieuwsbrief voor werk, inkomen en zorg

Partners
 • Van der Laan Support
 • Svelar Management Advies BV
 • DAD-ZZP (Digitale Administratieve Diensten voor Zelfstandigen zonder Personeel)

Overige
 • Overheid.nl
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • Congres- en Studiecentrum VNG
 • Vereniging voor Bestuurskunde
 • UWV (Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen)
 • CWI (Centrum voor werk en inkomen)
 • Raad voor Werk en Inkomen
 • 2ZW staat voor Zorg, sociale Zekerheid, Wet- en regelgeving en Welzijn
 • Centraal Bureau voor de Statistiek
 • NIBUB (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting)
 • SGBO (Stichting Gemeentelijk Bestuursonderzoek)
 • Kenniscentrum CrossOver


*) De links op deze pagina worden regelmatig gecontroleerd. Mocht u onverhoopt een niet werkende link tegenkomen, dan verzoeken wij u vriendelijk dit per e-mail door te geven aan de webmaster.


Ebbers Breedteadvies
Kortendijk 121-123
4201 KS Gorinchem
tel. 0183-303035 / 06-51922202
info@ebbersbreedteadvies.nl
Terug naar de inhoud