Ebbers Breedteadvies

Kortendijk 121-123

4201 KS Gorinchem

tel. 0183-303035

gsm: 06-51922202

fax: 0183-31168

info@ebbersbreedteadvies.nl1-1-2016 tot heden Strategisch beleidsmedewerker Werk & Inkomen Hoeksche Waard (WIHW, is fusieorganisatie voormalige RSD en WHW-bedrijven)


  • Adviseren over strategisch beleid WIHW aan bestuur en directie
  • Projectleider uitvoering project in het kader van de  'transformatie- en innovatieplannen SW-bedrijf’ (screening SW-medewerkers en begeleiding management SW bedrijf op attitude ‘van binnen naar buiten’)
  • Leider projectgroep beschut werk (Participatiewet) met arbeidsmatige dagbesteding (Wmo en Wlz) in samenwerking met zorgaanbieders
  • Verantwoordelijk voor de succesvolle ontwikkeling van beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2020 en de daaraan gekoppelde uitvoeringsagenda met betrokkenheid gemeenteraadsleden, maatschappelijk middenveld en professionals (interactief ontwikkelingstraject)
  • Beleidsmatig en wat betreft de voortgang verantwoordelijk voor de uitvoeringsagenda Schulddienstverlening 2016-2020 (9 ontwikkelpunten)
  • Inhoudelijk verantwoordelijk voor de contractering van een sociaal werkbedrijf voor de uitvoering van een tweetal grote schoonmaakcontracten
  • Lid Sociaal Beleidsteam Hoeksche Waard in de rol van projectleider Participatiewet
  • Alle verdere voorkomende werkzaamheden m.b.t. het beleid WIHW