Ebbers Breedteadvies

Kortendijk 121-123

4201 KS Gorinchem

tel. 0183-303035

gsm: 06-51922202

fax: 0183-31168

info@ebbersbreedteadvies.nl

Uitgevoerde opdrachten - ProjectmanagementAan de actualisering van deze pagina wordt momenteel gewerkt.


(Click voor een uitgebreide beschrijving op de link van de betreffende opdracht)

       

2011-heden

Projectleider opzet pilot Leerwerkbedrijven Regio Alblasserwaard & Vijfherelnalnden i.o.v. Stichting Syndion

25-8-2008 - heden

Beleidsmedewerker afdeling Werk Zuid-Hollandse gemeente van  75.500 inwoners

1-10-2007 - 1-8-2008

Projectleider Wmo a.i. gemeente Gorinchem van  (3 dagen per week)

1-1-2008 - 1-9-2008

Projectleider Wmo Gelderse gemeente van 15.000 inwoners (2 dagen)

1-10-2007 - 1-8-2008

Projectleider Wmo a.i. gemeente Gorinchem (3 dagen per week)

20-9-2006 - 1-10-2007

Projectleider project voor preventieve armoedebestrijding in Brabantse gemeente met 85.825 inwoners

1-6-2005 - 1-1-2007

Projectleider Wmo in Brabantse gemeente van 43.600 inwoners

tot 1-4-2006

Project werving & selectie van oudkomers t.b.v. een te starten project in de gemeente GoudaBetrokken bij uitvoeringsvraagstukken Wet kinderopvang in relatie tot re´ntegratieactiviteiten o.a. Work First in Gouda.Senior re´ntegratiespecialist, team coach, casemanager, consulent inburgering nieuw- en oudkomers en betrokken bij Pilot nieuwe Wet inburgering gemeente Gouda en adviseur afdelingshoofd

2005 -1-4-2006

Interim beleidsmedewerker Wmo Zuid-Hollandse gemeente van 13000 inwoners

2005 -1-1-2007

Projectleider invoering WMO en beleidsverantwoordelijke voor het Lokaal Loket  bij Oost-Brabantse gemeente van 46.000 inwoners

2003 - 2004

Projectleider bestuurlijke verzelfstandiging en schaalvergroting openbaar primair onderwijs in Midden-Brabantse gemeente

2002

Leiden project beleid welzijnsaccommodaties, kleine Limburgse gemeente