Ebbers Breedteadvies

Kortendijk 121-123

4201 KS Gorinchem

tel. 0183-303035

gsm: 06-51922202

fax: 0183-31168

info@ebbersbreedteadvies.nl

ProductgebiedenDe ervaring heb ik vooral opgedaan bij de gemeentelijke overheid en maatschappelijke organisaties op het terrein van sociale zaken, welzijn en onderwijs. Deze brede ontwikkeling komt voort uit mijn brede belangstelling. In een brede oriŽntatie schuilt het gevaar van globale kennis van het werkveld en een generalistische aanpak.

Ik ben op meerdere terreinen inzetbaar en biedt u de garantie van actuele kennis van een voldoende niveau, waardoor een goede balans ontstaat tussen detaillisme en generalisme.


Interim- of projectmanagement en beleidsadvisering kunnen binnen kleinere organisaties gepaard toegepast worden, mede omdat de grenzen tussen deze terreinen vaak niet zo eenvoudig te trekken zijn.

Interim-management richt zich op de continuÔteit van organisaties, waar beleidsadvisering een essentieel onderdeel van uitmaakt. Bij projectmanagement zal de beleidsadvisering vooral gericht zijn op beleidsproducten die bijdragen aan de realisatie van de projectdoelen. Intensieve samenwerking tussen Ebbers Breedteadviesals projectleider en de beleidsmedewerkers die aan de organisatie zijn verbonden is dan ook eerder regel dan uitzondering.