Ebbers Breedteadvies

Kortendijk 121-123

4201 KS Gorinchem

tel. 0183-303035

gsm: 06-51922202

fax: 0183-31168

info@ebbersbreedteadvies.nl


Projectleiding van Leerwerktrajecten in opdracht van Syndion,  instelling voor dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een handicap


  • Momenteel betrokken bij pilot samengaan houtafdeling Wsw-bedrijf met Houtverwerkend bedrijf voor arbeidsmatige dagbesteding van zorgaanbieder (mijn opdrachtgever)
  • Er wordt voor het derde jaar een raamovereenkomst gesloten met Regionale Sociale Dienst in combinatie met het SW bedrijf.
  • Daarnaast een pilot gestart met een Betuwse gemeente waar voor deelname uitkeringsgerechtigden in het leerwerkbedrijven (horeca) van Syndion instromen.
  • Ik was lid van een regionale projectgroep voor opzet pilot op grotere schaal waar RSD, Wsw-instelling, lid regionale Werkgroep decentralisatie begeleiding en ikzelf namens de zorgaanbieder bij betrokken zijn. Doelstelling: ontwikkelingsgericht gebruik maken van elkaars infrastructuur voor opvang en begeleiding van diverse doelgroepen. Inmiddels is de samenwerkingsovereenkomst door directie Avelingengroep (Wsw-bedrijf) en Syndion (mijn opdrachtgever) getekend en stuurde ik als mede-lid van de projectgroep een werkgroep aan die e.e.a. praktisch gaat vertalen. Pilot succesvol afgesloten en basis voor grootschaliger verkenningen zoals huidige pilot in voorbereiding.