Ebbers Breedteadvies

Kortendijk 121-123

4201 KS Gorinchem

tel. 0183-303035

gsm: 06-51922202

fax: 0183-31168

info@ebbersbreedteadvies.nl

InterimmanagementEbbers Breedteadvies kan voorzien in tijdelijk management. Bijvoorbeeld het vervangen van een zieke manager, het overbruggen van een periode waarin de werving van een manager gaande is en de afdeling niet over een leidinggevende beschikt. Ik ben dan uitstekend in staat om ‘op de winkel te passen’. Via het snel exploreren van de toestand zal ik snel de koers zoeken en de draad oppakken zodat er stabiliteit ontstaat.

Vandaaruit zullen de mensen in de organisatie en de uitvoering van het werk de aandacht krijgen die nodig is.


Vertrekpunt zal altijd zijn datgene dat wordt aangetroffen, waarbij ik verstandig en met tact zal omgaan met de verschillende belangen die op het spel staan. Er zal ook veel aandacht uitgaan naar de overdracht aan het komende management. Ik zoek een goed evenwicht tussen binding met de organisatie en het weer kunnen loslaten. Medewerkers zullen het gevoel krijgen met een manager van doen te hebben die inhoudelijk en relationeel betrokken is, maar zullen ook weer eenvoudig afscheid kunnen nemen.