Ebbers Breedteadvies

Kortendijk 121-123

4201 KS Gorinchem

tel. 0183-303035

gsm: 06-51922202

fax: 0183-31168

info@ebbersbreedteadvies.nl


Noord-Hollandse gemeente van 39.100 inwoners in de IJmond-regio (8 uur per week)


  • Schrijven beleidsnotitie uitvoering Tegenprestatie i.h.k.v. Participatiewet en betrokkenen bij deskundigheidsbevordening sociale wijkteams m.b.t. Participatiewet
  • Ontwikkelen aanpak van enkele knelpunten op het gebied van de schuldhulpverlening in afstemming met buurgemeenten
  • Ontwikkelen 'Gemeentelijk Extra Pakket' op het terrein van het minimabeleid, in samenwerking met buurgemeenten.