Ebbers Breedteadvies

Kortendijk 121-123

4201 KS Gorinchem

tel. 0183-303035

gsm: 06-51922202

fax: 0183-31168

info@ebbersbreedteadvies.nl

De omgevingGemeentelijke en andere lokale (welzijns)organisaties krijgen meer en meer betekenis in de lokale situatie. Vanuit de Rijksoverheid is er een steeds sterkere neiging om centrale taken te verleggen naar lokale uitvoerders. Het gaat dan om lastige taken die bovendien een financieel risico met zich meebrengen en waar de gemeente weinig of geen ervaring mee heeft.


Voorbeeld uit het recente verleden is de Wet matschappelijke ondersteuning (Wmo) die per 1 januari 2007 is

ingevoerd. De actuele politieke doelstellingen zijn gericht op het overhevelen van meer taken vanuit de

sociale zekerheid en de langdurige zorg naar de gemeenten. Dit vraagt nu en in de toekomst veel van de betrokken

organisaties en hun medewerkers.


Ebbers Breedteadvies kan helpen deze taken uit te voeren en bedreigingen om te buigen in kansen.