Ebbers Breedteadvies

Kortendijk 121-123

4201 KS Gorinchem

tel. 0183-303035

gsm: 06-51922202

fax: 0183-31168

info@ebbersbreedteadvies.nl

Uitgevoerde opdrachten - BeleidsadviseringAan de actualisering van deze pagina wordt momenteel gewerkt.


(Click voor een uitgebreide beschrijving op de link van de betreffende opdracht)


1-1-2016 tot heden

Strategisch beleidsmedewerker Werk & Inkomen Hoeksche Waard (WIHW, is fusieorganisatie voormalige RSD en WHW-bedrijven)

1-3-2015 tot heden

Regionale Sociale Dienst in Zuid-Holland

1-12-2014 tot

1-3-2015

Overijsselse gemeente van 35.200 inwoners (24 uur per week)


14-11-2014 tot

1-5-2015

Noord-Hollandse gemeente van 39.100 inwoners in de IJmond-regio (8 uur per week)

12-02-2014 tot 1-3-2015

Beleidsmedewerker Noord-Hollandse gemeente van 34.400 inwoners, Kennemerland-Noord ( ongeveer 16 uur per week)

28-11-2011 tot heden

Projectleiding van Leerwerktrajecten in opdracht van Syndion,  instelling voor dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een handicap

10-11-2010 tot 10-05-2011

Beleidmedewerker Vraagwijzer gemeente Scherpenzeel (detavast-constructie 32 uur per week)

2010

Interim beleidsadviseur team jeugd, werk en inkomen Gemeente Haarlemmermeer: Beleid jonggehandicapten (o.a. Wajong)

2008-2009

Interim beleidsadviseur Gemeente Schiedam

2004

Vervaardigen bijna alle beleidsstukken rond de invoering van de WWB voor een West-Brabantse gemeente van 20.800 inwoners 

2003-2004

Vervaardigen evaluatienota meldpunt schuldhulpverlening, beleidsnota over incidentele Langdurigheidslag 2003, beleidsnota bijzondere bijstand WWB en alle overige beleidsstukken rond de invoering van de WWB en lid van de stuurgroep invoering WWB voor een West-Brabantse gemeente van 22.500 inwoners

2003

Vervaardigen nota inkoopbeleid, nota over het Fonds Werk en Inkomen, beschrijven enige werkprocessen in Protos en vervaardigen toeslagenverordening voor Gelderse gemeente van 18.200 inwoners

2002

Vervaardigen beleidsverslag ABW voor Utrechtse gemeente van 59.600 inwoners

2001-2002

Vervaardigen beleidsplan Abw, vervaardigen en implementeren toeslagen verordening regiogemeenten en onderzoek wenselijkheid collectieve ziektekostenverzekering voor Zeeuwse gemeente van 22.400 inwoners

2000-2001

Scannen, stroomlijnen en op onderdelen wijzigen beleidsterrein werk Zuidhollandse gemeente van 21.000 inwoners

2000

Beleidsondersteuning van een Zuid-Hollandse gemeente van 18.800 inwoners

1999

Vervaardigen nota over de Wet inburgering nieuwkomers voor Limburgse gemeente.