Ebbers Breedteadvies

Kortendijk 121-123

4201 KS Gorinchem

tel. 0183-303035

gsm: 06-51922202

fax: 0183-31168

info@ebbersbreedteadvies.nl


Vervaardigen beleidsplan Abw, vervaardigen en implementeren toeslagen verordening regiogemeenten en onderzoek wenselijkheid collectieve ziektekostenverzekering voor Zeeuwse gemeente van 22.400 inwoners  (2001-2002)


Wij hebben na onderzoek deze gemeente geadviseerd geen collectieve ziektekostenverzekering af te sluiten. Wij merkten dat gemeenten geneigd waren om elkaar blindelings te volgen, collectieve ziektekostenverzekeringen waren trendy. Deze gemeente zou duurder uit zijn dan met het ruimhartige beleid bijzondere bijstand en bovendien een hele administratieve last binnen halen. In de cliŽntenraad hebben wij ons advies toegelicht en zij volgden het advies en gingen akkoord.

Voor een aantal Zeeuwse gemeenten hebben wij een toeslagenverordening geschreven die tijdens een conferentie met alle cliŽntenraden is behandeld. Tijdens deze levendige bijeenkomst werd positief gereageerd. De percentages van toeslagen en verlagingen werden daar zoveel mogelijk geharmoniseerd. Een succesvolle operatie.

Ook werd voor deze gemeente een beleidsplan geschreven dat sober van karakter moest zijn. Geen uitbundige beleidsveranderingen. Goed luisteren naar de opdrachtgever en doen wat er gevraagd wordt zijn belangrijke aspecten. Tenzij geadviseerd moet worden het beter te gaan doen, dan zullen wij dat duidelijk maken.