Ebbers Breedteadvies

Kortendijk 121-123

4201 KS Gorinchem

tel. 0183-303035

gsm: 06-51922202

fax: 0183-31168

info@ebbersbreedteadvies.nl


Vervaardigen nota inkoopbeleid, nota over het Fonds Werk en Inkomen, beschrijven enige werkprocessen in Protos en vervaardigen toeslagenverordening voor Gelderse gemeente van 18.200 inwoners (2003)


Deze gemeente verkeerde in organisatorische moeilijkheden. Mogelijk slecht management, zwakke aansturing van de medewerkers zorgden ervoor dat er achterstanden waren ontstaan in de beleidsontwikkeling. Er waren al meer externen geweest die een steentje hadden bijgedragen. Dit bood allemaal geen soelaas. Goede adviezen zoals (anticipeer op een herindeling door alvast te gaan samenwerken, ga werken aan werkgelegenheid voor uitkeringsgerechtigden en dergelijke) werden niet opgevolgd. Management viel uit, beleidsmedewerker met pensioen en zo is het deze gemeente vergaan. Ook een voorbeeld van kapitaalvernietiging door slecht bestuur en management. Wij hechten aan degelijke adviezen die kunnen bijdragen aan effectiviteitsverbetering, het is dan jammer dat een gemeente niet de kracht heeft deze adviezen om te zetten in daden. De gemeente betaalt veel geld aan externen, het resultaat daarvan moet wel zijn terug te vinden.