Ebbers Breedteadvies

Kortendijk 121-123

4201 KS Gorinchem

tel. 0183-303035

gsm: 06-51922202

fax: 0183-31168

info@ebbersbreedteadvies.nl


Vervaardigen evaluatienota meldpunt schuldhulpverlening, beleidsnota over incidentele Langdurigheidslag 2003, beleidsnota bijzondere bijstand WWB en alle overige beleidsstukken rond de invoering van de WWB en lid van de stuurgroep invoering WWB voor een West-Brabantse gemeente van 22.500 inwoners (2003-2004)


In deze gemeente hebben wij 14 maanden doorgebracht als interim beleidsmedewerker vanwege het ontbreken van een eigen beleidsmedewerker. In overleg met het afdelingshoofd (die korte tijd later is gepromoveerd tot sectorhoofd) zijn bij de start prioriteiten bepaald die wij hebben afgewerkt. Na de zomervakantie in 2004 zijn wij gestart met de voorbereidingen van de invoering van de WWB. Als materiedeskundige hadden wij zitting in de projectgroep die werd geleid door het afdelingshoofd. In deze projectgroep hebben wij goed kunnen samenwerken. Deze samenwerking heeft eraan bijgedragen dat voor de zomer de hele WWB was ge´mplementeerd inclusief het in de route brengen van alle verordeningen. Toen een nieuw afdelingshoofd en een fulltime beleidsmedewerker waren aangetrokken konden wij de beleidsverantwoordelijkheid overdragen.