Ebbers Breedteadvies

Kortendijk 121-123

4201 KS Gorinchem

tel. 0183-303035

gsm: 06-51922202

fax: 0183-31168

info@ebbersbreedteadvies.nl


Vervaardigen bijna alle beleidsstukken rond de invoering van de WWB voor een Westbrabantse gemeente van 20.800 inwoners (2004)


Door deze gemeente zijn wij aangezocht om te helpen bij de invoering van de WWB. Wij produceerden in korte tijd de volgende documenten:

Re´ntegratienota en verordening

Afstemmingsnota en verordening, incl. boeteverordening WIN

Beleidsregels terugvordering en verhaal

Debiteurenbeleid

Een instrument voor risicosignalering

Beleidsregel (zeer) dringende redenen