Ebbers Breedteadvies

Kortendijk 121-123

4201 KS Gorinchem

tel. 0183-303035

gsm: 06-51922202

fax: 0183-31168

info@ebbersbreedteadvies.nl


Leiden project beleid welzijnsaccommodaties, kleine Limburgse gemeente (2002)


Opdracht:

Deze opdracht hebben wij overgenomen van een andere projectleider die een functie elders kreeg. Deze had al wat nota’s geproduceerd, maar al met al was het een stroperig proces.

Met de projectsecretaris hebben wij de zaken in een stroomversnelling gebracht nadat wij commitment hadden met de verantwoordelijke wethouder en de sectorleiding. Vervolgens hebben wij een presentatie vervaardigd die wij gebruikten om besturen van alle betrokken instellingen die gebruik maakten van gemeentelijke accommodaties te informeren over de beleiddoelen.

Beleidsdoel was in eerste instantie om de visies van de besturen te inventariseren, parallel aan dat proces brachten wij alle accommodaties in kaart. Er was namelijk geen goed beeld voorhanden. Vervolgens hebben wij een conferentie georganiseerd over exploitatievormen van welzijnsaccommodaties. Dit alles om een richting te bepalen waarin het accommodatiebeleid zich zou moeten bewegen. Wij wilden werken aan een maximaal draagvlak bij de belanghebbenden. Na een wethouderswisseling door verkiezingen is onze taak overgenomen door een gemeentelijke projectleider die na langdurige ziekte terugkeerde. Uiteraard hebben wij gezorgd voor een ‘warme’ overdracht.