Ebbers Breedteadvies

Kortendijk 121-123

4201 KS Gorinchem

tel. 0183-303035

gsm: 06-51922202

fax: 0183-31168

info@ebbersbreedteadvies.nl


Bestuursmanager/algemeen directeur openbaar primair onderwijs (14 scholen, > 2000 leerlingen) in Drenthe (2000-2001)


Opdracht:

Voorbereiden invoering bovenschools management


Taken:


 •  

Voorstel uitwerken voor een effectieve managementstructuur


 •  

Akkoord bereiken met onderwijsbonden in DGO


 •  

Herplaatsingsplan uitvoeren voor directeuren die geen plek binnen de nieuwe structuur ambieerden


 •  

Zorgdragen voor voorbereiding aanstelling vaste algemeen directeur

1e aanspreekpunt voor directeuren


Taken:


 •  

Houden van werkbesprekingen en coachingsgesprekken


 •  

Voorzitter directeurenoverleg (maandelijks)


 •  

Directiestatuut ontwerpen binnen de nieuwe structuur

Werken aan verbreden van draagvlak voor de organisatieverandering


Taken:


 •  

Werken aan de vertrouwensrelatie


 •  

Begeleiding naar nieuwe situatie

Aansturen van de staf openbaar onderwijs en voorstel uitwerken voor de in0- en externe positionering


Taken:


 •  

Personeelsbeleid uitvoeren


 •  

Deskundigheidsbevordering


 •  

Opnieuw vaststellen van taken en verantwoordelijkheden

Communicatie verbeteren tussen bestuur, onderwijsveld en stafafdeling


Taken:


 •  

Knellende situaties op scholen oplossen


 •  

Mobiliteit bevorderen


 •  

Relatie met GMR trachten te verbeteren (vertrouwen herstellen)