Ebbers Breedteadvies

Kortendijk 121-123

4201 KS Gorinchem

tel. 0183-303035

gsm: 06-51922202

fax: 0183-31168

info@ebbersbreedteadvies.nl


Strategisch/tactisch Beleidsmedewerker Samenleving gemeente Scherpenzeel 3 dagen per week in vaste dienst


 • Beleid Wmo
 • Lid inkoopteam hulpmiddelen Wmo samen met Inkoop Bureau Midden-Nederland (2012)
 • Lid inkoopteam overgang AWBZ begeleiding>>Wmo (actueel)
 • Verantwoordelijk voor de (kwaliteit van de) producten van het gemeentelijke loket in het KCC (o.a. Wmo, WWB en woonruimtezaken)
 • Lid managementoverleg regio Food Valley m.b.t. werkgelegenheid etc.
 • Lid managementoverleg Bureau Zelfstandigen Barneveld
 • Vertegenwoordiger gemeente binnen regionale samenwerkingsvormen (Food Valley, Regiotaxi-Gelderland enz.)
 • Projectleider invoering Participatiewet (binnen regionale samenwerking) o.a. verantwoordelijk voor schrijven beleidsplan en alle verordeningen
 • Lid projectgroep integrale kadernota maatschappelijke ondersteuning
 • Woonruimteverdeling en beleid huisvestingsverordening, starterslening en leegstandswet
 • Aanspreekpunt  voor woningcorporaties & andere betrokkenen
 • Projectleider woonbehoefteonderzoek en ontwikkeling woonvisie (o.a. woonfestival georganiseerd en interactieve bijeenkomsten met belanghouders en raadsleden)
 • Integrale samenwerking met afdeling Grondgebied (Ruimtelijke ordening, Planontwikkeling etc.)
 • Beleidsverantwoordelijk voor uitvoering Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en uitbesteding van aantal taken aan buurgemeente
 • Beleidsverantwoordelijk voor taakstelling huisvesting vergunninghouders (vreemdelingen)
 • Beleid Wsw en lid ambtelijk overleg SW-bedrijf Permar te Ede
 • Bijdrage aan deskundigheidsbevordering medewerkers kCC
 • Voorzitter cliŽntenraad
 • Ambtelijk secretaris Wsw-raad Permar in 2013 namens 5 GR-gemeenten
 • Budgetbeheerder diverse budgetten van de afdeling
 • Actieve bijdrage aan P&C cyclus