Ebbers Breedteadvies

Kortendijk 121-123

4201 KS Gorinchem

tel. 0183-303035

gsm: 06-51922202

fax: 0183-31168

info@ebbersbreedteadvies.nl


Uitvoering werving en selectie kandidaten voor een oudkomersproject in de gemeente Gouda (2005)


De gemeente Gouda start in september 2005 met een oudkomersproject op basis van de ‘Regeling inburgering oudkomers 25 gemeenten 2005’ gericht op activering richting arbeid voor 21 kandidaten en op activering voor 20 kandidaten. Bij een voorgaand project zijn gaandeweg (te)veel deelnemers uitgevallen, waardoor het project niet succesvol kon worden afgesloten. De gemeente Gouda hechtte daarom veel belang bij een goede voorselectie van kandidaten. Wij hebben de werving, selectie en administratieve verwerking voor onze rekening genomen. Wij hebben op basis van dossieronderzoek en gesprekken met potentiŽle kandidaten 39 kandidaten geselecteerd en 11 reservekandidaten. De gesprekken met de geselecteerde kandidaten zijn zonder uitzondering positief verlopen en we hebben goede hoop dat zij met plezier en succes zullen deelnemen aan het traject dat aan hen zal worden aangeboden.


Naar aanleiding van de resultaten van dit selectieproces zijn wij een onderzoek gestart naar de specifieke problemen van de groep niet-geselecteerden. Deze groep wordt gekenmerkt door belemmeringen als een verslavingsprobleem, regelmatige contacten met justitie, lichamelijke- en psychische klachten en dergelijke. Doelstelling is vanuit een goede analyse te komen tot een geschikte aanpak, gericht op het wegnemen van de belemmeringen. Wij denken dat deze problemen in veel gemeenten spelen en dat dergelijke programma’s in een behoefte kunnen voorzien. Belangrijkste reden voor dit onderzoek en analyse is het ontwikkelen van een methodiek die kan bijdragen aan een opwaartse spiraal in het activeringsproces i.p.v. een steeds verder gaande neerwaartse spiraal. Deze situaties leiden tot een zwaar en mogelijk onnodig beslag op het inkomensdeel van de Wet werk en bijstand.