Ebbers Breedteadvies

Kortendijk 121-123

4201 KS Gorinchem

tel. 0183-303035

gsm: 06-51922202

fax: 0183-31168

info@ebbersbreedteadvies.nl

Mijn aanpakProjectmanagement bij organisaties vindt vaak plaats bij de invoering van nieuwe wetgeving, de opzet voor de uitvoering van vernieuwende ideeŽn of noodzakelijke veranderingen. Kortom projectmanagement is nooit saai en altijd uitdagend.


Onze aanpak zit globaal als volgt in elkaar:

1.

Effectief startniveau


Vraagbepaling met opdrachtgever (wat is de aanleiding en wat moet er gebeuren)

2.

Onderzoeksfase


Onderzoeken en verzamelen van alle relevante gegevens voor een helder zicht op de vraagstelling en de te realiseren doelen

3.

Definitiefase


Omschrijving beoogd projectresultaat (randvoorwaarden, functionele eisen, operationele eisen, interne en organisatorische condities)

4.

Ontwerpfase


Keuze voor vormen van oplossingen of uitvoering

5.

Voorbereidingsfase


Alles wat nodig is om de realisatie mogelijk te maken, aan het eind van deze fase zijn alle hulpmiddelen, voorschriften e.d. gereed voor de uitvoering

6.

Realisatiefase


Het maken, in- of uitvoeren van het beoogde projectresultaat

7.

Nazorgfase


In standhouden van projectresultaat (veelal taak voor het reguliere management)


Bovenstaande methodiek hanteer ik op een dynamische manier. Ik heb geleerd dat gezond verstand van de projectmanager vraagt tijdig terug te schakelen in de fasering. Soms is opnieuw onderzoek nodig, moeten doelen geherformuleerd worden omdat bijvoorbeeld de ondernemingsraad niet akkoord gaat en dergelijke. Realisatie van het beoogde einddoel met kwaliteit staat voorop en niet de techniek. Resultaatgerichtheid en het onderhouden van goede relaties zijn kenmerkend voor mijn aanpak. Uw tevredenheid is de mijne.