Ebbers Breedteadvies

Kortendijk 121-123

4201 KS Gorinchem

tel. 0183-303035

gsm: 06-51922202

fax: 0183-31168

info@ebbersbreedteadvies.nl

BeleidsadviseringBij opdrachten aan Ebbers Breedteadvies op het terrein van beleidsadvisering kunt u rekenen op uitstekend uitgediepte vraagstukken, die resulteren in creatieve en passende beleidsoplossingen.

Ik kies in de meeste gevallen voor een interactieve aanpak, waarbij belanghebbenden zoveel mogelijk in de beleidsvorming worden betrokken, zodat een degelijk draagvlak voor de beleidsplannen ontstaat.


Ebbers Breedteadvies ziet interactieve beleidsvorming als een logisch gevolg van de Algemene Wet Bestuursrecht, die o.a. voorschriften geeft over zorgvuldigheid, belangenafweging, beleidsregels en de kenbaarheid van beleid.

Dat burgers worden betrokken bij de beleidsvorming en dat goed naar de (locale) politiek wordt geluisterd is een goede zaak: op die manier worden binnen de locale situatie passende oplossingen gevonden, waarin zij zich herkennen.


Ebbers Breedteadvies zal soms gebaande paden verlaten en naar andere wegen zoeken. Hierdoor kan een uniek beleid ontstaan met een eigen gezicht. Begrippen als oplossingsgerichtheid, effectiviteit, doeltreffendheid, maximale tevredenheid en betaalbaarheid staan centraal binnen onze beleidsadvisering, waarbij de opdrachtgever natuurlijk het eerste en het laatste woord heeft.


Vanuit een sterk ontwikkelde beleidsvisie van Ebbers Breedteadvies kunt u rekenen op een krachtige, inhoudelijke bijdrage aan de lokale discussie over beleidsonderwerpen. Of het nu gaat om vraagstukken op het gebied van sociale zaken, welzijn of onderwijs, steeds zal er naar gestreefd worden om vanuit exploratie van de vraag tot optimale oplossingen te komen.


De brede oriŽntatie op diverse beleidsterreinen maakt van Ebbers Breedteadvies een generalistische speler op deze terreinen. Waar nodig zal naar verdieping worden gestreefd en waar niet aanwezig zal Ebbers Breedteadvies de benodigde kennis aanvullen.