Ebbers Breedteadvies

Kortendijk 121-123

4201 KS Gorinchem

tel. 0183-303035

gsm: 06-51922202

fax: 0183-31168

info@ebbersbreedteadvies.nl

De organisatieEbbers Breedteadvies is een klein adviesbureau dat opereert binnen een netwerk van verwante bedrijven, maar een eigen identiteit en sterke kwaliteiten heeft.


Mijn ervaring ligt vooral in het werk voor gemeentelijke organisaties op het terrein van sociale zaken, welzijn en onderwijs. Opvallend is dat deze 3 domeinen steeds meer aan elkaar verbonden zijn, ik beschik over de kennis en ervaring om gemeenten te ondersteunen bij het proces van integrale beleidsontwikkeling.

De producten van Ebbers Breedteadvies, interim management, projectmanagement en beleidsadvisering, kunnen integraal als totaalconcept, maar ook afzonderlijk worden ingezet. Naast de genoemde terreinen ben ik ook actief op het terrein van de volkshuisvesting, meer precies met woonruimteverdeling, opstellen van prestatieafspraken met woningcorporaties, betrokken bij woningbouwprogramma’s e.d..