Ebbers Breedteadvies

Kortendijk 121-123

4201 KS Gorinchem

tel. 0183-303035

gsm: 06-51922202

fax: 0183-31168

info@ebbersbreedteadvies.nl


Beleidsondersteuning van een Zuid-Hollandse gemeente van 18.800 inwoners (2000)


Voor deze gemeente hebben wij beleidsondersteuning verleend. Wij vervaardigden een beleidsverslag, wij evalueerden en adviseerden over de samenwerking tussen de gemeente en de plaatselijke stichting vluchtelingenwerk en hun wens tot fuseren met andere stichtingen. Verder hebben wij een plan geschreven om het gebruik van bijzondere bijstand te stimuleren, later vervingen wij de vaste beleidsmedewerker in verband met zwangerschapsverlof en voerden toen het dagelijkse beleidsonderhoud uit. Ook hebben wij bijdragen geleverd aan het verbeteren van de uitstroomresultaten door een bestandsanalyse uit te voeren en harde afspraken te maken met het uitvoerende re´ntegratiebedrijf. Verder ontwikkelden wij een beveiligd registratiesysteem in Excel waarmee de casemanagers regie konden voeren gericht op een sluitende aanpak. Deze gemeente is in 2005 opgegaan in een intergemeentelijke sociale dienst. Sommige gemeenten zijn te klein om continue kwaliteit te blijven leveren.