Ebbers Breedteadvies

Kortendijk 121-123

4201 KS Gorinchem

tel. 0183-303035

gsm: 06-51922202

fax: 0183-31168

info@ebbersbreedteadvies.nl


Vervaardigen nota over de Wet inburgering nieuwkomers voor Limburgse gemeente (1999)


In deze gemeente voerde Hans Ebbers zijn eerste beleidsopdracht uit voor een extern bureau (Langhenkel, zie curriculum vitae) na een lange gemeentelijke loopbaan. Deze gemeente trad namens een aantal omliggende gemeenten op als opdrachtgever voor een nota m.b.t. de opvang van vreemdelingen in het kader van de WIN en de toenmalige rijksbijdrageregelingen VVTV en VTV. Deze gemeenten wilden een samenwerkingsverband aangaan, waarover wij ook hebben geadviseerd. Deze opdracht heeft geresulteerd in een nota getiteld 'de Win overwonnen' en was een uigebreide adviesnota inclusief een aantal uitvoeringsinstrumenten zoals stroomschema’s en werkinstructies.

Deze eerste opdracht werd naar tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd.