Ebbers Breedteadvies

Kortendijk 121-123

4201 KS Gorinchem

tel. 0183-303035

gsm: 06-51922202

fax: 0183-31168

info@ebbersbreedteadvies.nl


Scannen, stroomlijnen en op onderdelen wijzigen beleidsterrein werk Zuidhollandse gemeente van 21.000 inwoners  (2000-2001)


Voor deze voorheen wat werkgelegenheidsmaatregelen betreft fors bestedende en ambitieuze gemeente, hebben wij in opdracht van het ‘nieuwe’ management alle werkgelegenheidsmaatregelen gescreend en alle ‘wonden’ opengelegd.

Vervolgens leverde dit een schrikeffect op. Daarna werden wij gevraagd deze wonden te behandelen, dit gaat niet zonder pijn. Een welzijnsorganisatie heeft in 2004 als gevolg daarvan haar poorten moeten sluiten. Dit was een veel te dure voorziening waar onvoldoende gebruik van werd gemaakt. Ook pogingen om regiogemeenten te laten meeprofiteren van deze voorziening zijn niet krachtig genoeg ingezet. Ook hebben wij nog bijgedragen aan een betere verantwoording richting de gemeente en prestatieafspraken. Deze interventies zijn echter te laat ingezet.

Daarnaast waren er problemen in de declaraties van de gesubsidieerde banen en waren er problematische ESF projecten waar Brussel op wilde terugvorderen. Ook in deze afwikkeling zijn wij betrokken geweest. Tenslotte zijn wij betrokken geweest bij de overgang van deze gemeente naar een Intergemeentelijk sociale dienst in de vorm van een bovengemeentelijk beleidsdocument aangaande de uitvoering van de Wet inburgering nieuwkomers.