De organisatie - Ebbers Breedteadvies

Ga naar de inhoud

De organisatie

De organisatie
Ebbers Breedteadvies is een klein adviesbureau dat opereert binnen een netwerk van verwante bedrijven, maar een eigen identiteit en sterke kwaliteiten heeft.
Mijn ervaring ligt in het werk voor gemeentelijke organisaties op het terrein van sociale zaken, maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en onderwijs. Opvallend is dat deze 3 domeinen steeds meer aan elkaar verbonden zijn, ik beschik over de kennis en ervaring om gemeenten te ondersteunen bij het proces van integrale beleidsontwikkeling. Daarnaast werkte ik voor een zorgaanbieder in de gehandicaptenzorg met als aandachtsgebied arbeidsmatige dagbesteding en begeleiding naar regulier werk. Tevens adviseerde ik de betreffende zorgaanbieder (Syndion) op het gebied van het beschikbaar stellen van de werkbedrijven voor andere doelgroepen. Daarbij werd samengewerkt met een intergemeentelijke sociale dienst en een SW-bedrijf.
De producten van Ebbers Breedteadvies, interim management, projectmanagement en beleidsadvisering, kunnen integraal als totaalconcept, maar ook afzonderlijk worden ingezet. Naast de genoemde terreinen ben ik ook actief op het terrein van de volkshuisvesting, meer precies met woonruimteverdeling, opstellen van een woonvisie en prestatieafspraken met woningcorporaties, betrokken bij woningbouwprogramma’s e.d..
Ebbers Breedteadvies
Kortendijk 121-123
4201 KS Gorinchem
tel. 0183-303035 / 06-51922202
info@ebbersbreedteadvies.nl
Terug naar de inhoud